Âm dương – Ngũ hành trong phong thủy

Tất cả chúng ta đều biết đến sóng âm, cụ thể qua máy radio, và sóng điện từ qua máy truyền hình. Màu sắc, hình thể, thực phẩm, điều kiện thòi tiết – mọi thứ đang hiện diện trong cuộc sống đều tác động lên chúng ta một mức độ xung động tốt hoặc xấu, và đến lượt chúng ta, tùy theo tính cách của mỗi người, chúng ta cũng phản ứng lại bằng những cách thức tuy khác nhau nhưng có thể đoán trước được.
Khái niệm về các nguyên tố vốn tồn tại từ lâu trên khắp thế giới. Ngưòi Trung Quốc thừa nhận năm nguyên tố cơ bản, hay còn gọi là ngũ đại công năng hay Ngũ hành, sinh ra từ sự tương tác của Âm và Dương và tượng trưng cho các biểu hiện vật chất khác nhau của Khí. Vạn vật trong vũ trụ, kể cả con người, đều nằm trong hệ thống phân loại của Ngũ hành.
Trong điều kiện lý tưởng, năm hành này cân bằng vói nhau. Khi một hành nào đấy chiếm ưu thế hoặc trở nên yếu kém thì rắc rối xảy ra. Việc diễn giải và cân bằng Ngũ hành đóng một vai trò trọng yếu trong việc thực hành thuật phong thủy.
Ngũ hành luân chuyển theo một chu trĩnh định sẵn. về mặt tích cực, chúng giúp đỡ nhau để sinh trướng gọi là tương sinh và về mặt tiêu cực, các hành này kình chống, chế ngự nhau gọi là tương khắc.
Để dễ nhớ chúng ta hãy đọc Ngũ hành tương sinh theo thứ tự Thủy – Mộc – Hỏa – Thổ – Kim vói cách lý luận sau:
Nước (Thủy) giúp cho cây cối (Mộc) xanh tưoi. Cây (Mộc) tạo ra lửa (Hỏa) và khi cháy hết sẽ thành tro hoặc đất (Thổ). Trong đất (Thổ) hình thành nên kim loại (Kim) mà khi bị nung chảy thành dạng lỏng như nước (Thủy).
Ta gọi vắn tắt là Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy. Và nhớ Ngũ hành tưong khắc theo thứ tự Thủy – Hỏa – Kim – Mộc – Thổ: Thủy khắc Hỏa (nước dập tắt lửa), nhưng Thủy lại bị Thổ thấm hút và đến lượt Thổ bị Mộc hút kiệt năng lượng
nhưng Mộc bị các khí cụ Kim tiêu diệt (Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy).
Hài hòa âm dương trong phong thủy
Phong thủy là khoa học về môi trường sống. Đối tưọng nghiên cứu của phong thủy bao gồm thế đất và khung cảnh xung quanh nhà như: dòng sông, con đưòng, núi, đồi, và các cảnh quan nhân tạo. Tất cả những cấu trúc vật lý tạo ra năng lượng âm và dưong đều ảnh hưởng đến tình trạng phong thủy và đòi sống con người.
Khi âm dương cân bằng sẽ tạo ra khí hài hòa, mang lại sự thịnh vượng cho con ngưòi. Ngược lại, khi âm dưong mất cân bằng, năng lượng trở nên hung dữ, tạo ra sát khí, gây ra vận rủi và tai họa. Vì thế, việc lựa chọn hay tạo sự cân bằng âm dương cho môi trường sống là vô cùng quan trọng.

Âm dương - Ngũ hành trong phong thủy 1

Mấu chốt của phong thủy là nhằm đạt đến sự cân bằng âm dương. Cảnh quan hơi nhấp nhô, gợn sóng là thế đất tiêu biểu cho sự cân bằng âm dương và năng lượng hài hòa. Đối vói ngôi nhà, về mặt thực hành, một chiếc sân có bề mặt bằng phăng có thể được cân bằng bởi bụi cây, bể nước, đá tảng. Tuy nhiên, nếu một trong những cấu trúc này quá rộng lớn lại tạo nên sự mất cân đối, dẫn đến điều kiện phong thủy không tốt. Người sống trong nhà sẽ phải chịu hậu quả của tình trạng đó dưới hình thức bệnh tật hoặc các loại vận rủi.
Khoa học về phong thủy có những hưóng dẫn giúp ngưòi thực hành khảo sát và lựa chọn cảnh quan cho nhà ở, noi làm việc và thậm chí noi chôn cất được đặt ở vị trí có thể thu được nhiều vượng khí nhất, mang lọi ích cho gia chủ và cả con cháu của họ. Không những thế, khoa học về phong thủy còn có những gọi ý đảm bảo khí tốt luân chuyển và ổn định, mang đến nhiều vận may hon nữa cho người sống trong nhà.