Ban quản lý tối cao tại một trong những tập đoàn dược lớn và thành công

Cơ chế phản hồi từ kết quả đến kỳ vọng là nhân tố bắt buộc trong mọi nỗ lực đổi mới, bao gồm cả việc giới thiệu và phát triển một chương trình an toàn mới hay một kế hoạch trợ cấp mới. Đâu là dấu hiệu cho thấy thử nghiệm mới đang gây rắc rối và cần phải được xem xét lại? Đâu là chỉ báo cho phép chúng ta nói rằng mặc dù mọi thứ đang diễn biến không mấy khả quan nhưng trên thực tế, thử nghiệm mới vẫn bám sát kỳ vọng, duy chỉ có điều nó có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến ban đầu.

business-coach-1

Ban quản lý tối cao tại một trong những tập đoàn dược lớn và thành công

  1. Ở bước tiếp theo, doanh nghiệp phát triển một cơ chế đánh giá có hệ thống tất cả nỗ lực đổi mới. Cứ vài năm một lần, ban quản lý khởi nghiệp lại xem xét tất cả nỗ lực đổi mới doanh nghiệp đã triển khai kể từ lần gặp nhau trước đó. Nỗ lực nào mở ra cơ hội mới, cần được đẩy mạnh và rót thêm hỗ trợ ngay tại thời điểm này? Nỗ lực nào gây thất vọng, ta nên làm gì với chúng, đã đến lúc phải từ bỏ chúng chưa?

Ban quản lý tối cao tại một trong những tập đoàn dược lớn và thành công nhất thế giới ngồi lại với nhau mỗi năm một lần để cùng đánh giá nỗ lực đổi mới. Trên mỗi dự án phát triển thuốc mới, họ thảo luận: “Dự án này có đang đi đúng hướng và tiến độ dự án có đang theo kịp kỳ vọng? Nên đưa kết quả dự án vào loạt sản phẩm hiện tại của mình hay nó không thực sự phù hợp với thị trường chúng ta đang phục vụ? Nếu trường hợp thứ hai xảy ra, nên bán bản quyền cho một hãng sản xuất dược phẩm khác hay tốt hơn hết là nên đành lòng từ bỏ nó?” Sau đó, họ lại đặt các nỗ lực đổi mới khác, đặc biệt trong marketing, lên bàn