Địa khí và phong thủy Thiên – Địa – Nhân hợp nhất

* Thiên – Địa – Nhân họp nhất
Đỉnh cao của phong thủy là “Thiên – Địa – Nhân” hợp nhất. Từ ngàn xưa cho đến nay, các chân tu, những bậc thầy phong thủy đều mong muốn tìm ra được sự kết họp hài hòa của 3 yếu tố: Thiên – Địa – Nhân và kết hợp 3 yếu tố đó thành một thể thống nhất trong phong thủy. Khi kết họp được 3 yếu tố đó thành một thể thống nhất thì sẽ tạo ra đưọc một môi trường phong thủy hoàn chỉnh – mức độ hoàn chỉnh bao gồm cả về giá trị sức khỏe, giá trị tinh thần, giá trị về công danh và giá trị về tài lộc. Do đó mong muốn lớn nhất của các chân tu, những bậc thầy phong thủy từ ngàn xưa cho đến nay đều muốn tạo ra được sự kết họp hoàn chỉnh đó.
Vậy “Thiên – Địa – Nhân” họp nhất là gì?
– Thiên: Thiên là sự ảnh hưởng của các ngôi sao trong “Cửu tinh”, sự ảnh hưởng khác nhau và quỹ đạo di chuyển của 9 ngôi sao đó ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và công danh của mỗi con người. Sự di chuyển của 9 ngôi sao đó gọi là “Lường Thiên Xích”, trong đó có sự di chuyển thuận và sự di chuyển nghịch dựa trên số độ 24 son hướng của ngôi nhà. Sự ảnh hưởng của 9 ngôi sao đến các đại vận, tiểu vận, năm, tháng, ngày và giờ đối vói những ngưòi sống trong ngôi nhà có số độ của từng son hướng nhất định. 9 ngôi sao đó bao gồm: Nhất Bạch, Nhị Hắc, Tam Bích, Tứ Lục, Ngũ Hoàng, Lục Bạch, Thất Xích, Bát Bạch, Cửu Tử. Trong 9 ngôi sao trên thì có Nhất Bạch, Lục Bạch, Bát Bạch là 3 ngôi sao tốt nhất chủ về quyền lực và tài lộc. Các ngôi sao như Nhị Hắc, Tam Bích, Ngũ Hoàng là 3 ngôi sao hung hiểm nhất chuyên gây bệnh tật và kiện tụng. Còn lại là các ngôi sao bình thường, không hung hiểm cũng không tốt đẹp. Do đó phải lựa chọn và tính toán để đón nhận được các ngôi sao tốt và tránh được sự hung hiểm của các ngôi sao xấu.
– Địa: Địa khí là những dòng năng lượng xấu hay tốt trong lòng đất bốc lên mặt đất. Trong đó có “đất có lộc” và ” đất chết”, do đó phải tìm, tuyển mộ đất tốt, cải tạo đất xấu thành đất tốt. Chỉ cần tìm được địa khí tốt hay gọi là đất có long mạch tốt thì giá trị mà nó mang lại là vô giá cho con ngưòi, nếu sống phải noi “đất chết” thì tai họa không thể lường trước được. Do vậy địa khí vô cùng quan trọng trong cuộc sống.
– Nhân: Là khí thông qua cung mệnh của con người chia thành “Đông tứ mệnh” và “Tây tứ mệnh”. Đông tứ mệnh bao gồm các mệnh: Ly, Khảm, Chấn, Tốn, các mệnh này kết họp vói các hướng Đông, Nam, Bắc, Đông Nam sẽ tạo ra các dòng khí tốt cho con người. Tây tứ mệnh bao gồm: Đoài, Càn, Cấn, Khôn, các mệnh này kết họp vói các hưóng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam sẽ tạo ra các khí tốt cho con người. Nếu ngược lại sẽ trở nên hung hiểm khó lường.
Địa khí chiếm giá trị khoảng 70 – 80% trong phong thủy, còn lại là Thiên Khí và Nhân Khí. Nhưng nếu kết họp được 3 yếu tố “Thiên – Địa – Nhân” họp nhất thì sẽ tạo ra lọi ích vô cùng to lón mà nhiều khi con người không dám mơ và tưởng tượng ra.
Để Thiên – Địa – Nhân họp nhất phải tuyển chọn được những giá trị tốt nhất và tinh hoa nhất của từng yếu tố “Thiên”, “Địa”, “Nhân”. Có như vậy mới đạt được đến đỉnh cao sự thành công, mang lại được giá trị vô cùng to lớn cho con ngưòi.
* Địa khí – trọng tâm trong phong thủy
Trong phong thủy bao gồm ba yếu tố: Thiên – Địa – Nhân, sự kết họp giữa ba yếu tố này này sẽ tạo nên tính hoàn chỉnh trong phong thủy. Nhưng giá trị lớn nhất trong ba yếu tố trên đó là yếu tố “Địa”, yếu tố này chiếm tói 70% giá trị trong phong thủy, còn lại là các yếu tố “Thiên” và “Nhân”. Chính vì vậy Địa khí là yếu tố quan trọng nhất và có giá trị quyết định đến phong thủy.
Tại sao nói đất có lộc hay đất dữ?
– Đất có lộc: Là đất có năng lượng cao, trong lòng đất bốc lên những dòng khí mang lại nguồn “sinh khí – vượng khí” cho những người sinh sống và làm việc tại đó. Những người sống trên những mảnh đất có năng lượng cao sẽ làm cho công danh được thăng tiến nhanh, tài lộc kinh doanh cao, sức khỏe mọi người tăng cao. Chính vì thế gọi là đất có lộc.
– Đất dữ: Là đất có năng lượng thấp, trong lòng đất bốc lên những dòng khí chứa đựng các “ác xạ – tà khí”, các khí này rất có hại cho những người sinh sống trên đó. Nếu sinh sống và làm việc trên các mảnh đất có nhiều “ác xạ” thì thất bại trong kinh doanh, trong công danh, và đặc biệt là con người sinh sống ở trên mảnh đất đó sẽ mắc nhiều bệnh tật không tốt. Chính vì thế gọi là đất dữ.