Hóa giải hung sát phong thủy cho cổng

phong thủy đã đưa ra rất nhiều lòi khuyên thiết thực và cụ thể cho từng trường họp nhà ở nên hầu hết những điều bất lọi đều được hóa giải một cách tốt nhất.
Cảnh quan xung quanh ngôi nhà có ảnh hưỏng rất lón đến sinh khí của ngôi nhà và cuộc sống của những ngưòi cư ngụ trong đó. Tuy nhiên, chúng ta không thể lựa chọn một vị trí xây hoàn hảo phù họp vói tất cả các nguyên tắc phong thủy được đưa ra, sẽ có một vài yếu tố phạm phải phong thủy cho nên việc nghiên cứu kỹ địa thế và tìm cách hóa giải phù họp là bước đầu giúp các gia chủ chủ động hon trong quá trình xây dựng. Trong trường họp nhà mua thì nên có phưong án khắc phục những nhược điểm đó.
Theo phong thủy thì phía Đông nhà có đại lộ thì nghèo, phía Bắc có đại lội thì hung, phía Nam có đại lộ thì phú quý. Cùng vói đó là những kiêng kị như ở noi xung yếu, gần đền chùa miếu mạo, noi có giao thông bất tiện, có dòng chảy xộc thẳng tói cổng, hoặc đúng hướng của 1 trong 4 loại phi tinh chiếu. Loại hung sát này nguy hiểm, cần phải được hóa giải.

Nếu ngôi nhà mắc vào một số điều gây sát khí như đã nêu trên thì sẽ gây cảm giác bất an, căng thẳng, đau yếu. Các gia chủ có thể tự xử lý bằng cách sử dụng vật liệu theo Ngũ hành sát khí, vì vậy việc nắm rõ quy luật Ngũ hành tưong khắc sẽ giúp các gia chủ có thể ngăn chặn sát khí không tốt chiếu vào nhà đơn giản mà hiệu quả. Cụ thể như sau:
Mỗi hướng đều tương ứng vói một hành, khi xác định được hướng mà hung sát đang chiếu vào cổng, sẽ đưa ra giải pháp tốt nhất. Chu kỳ Ngủ hành tương khắc là Kim khắc Mộc; Mộc khắc Thổ; Thổ khắc Thủy; Thủy khắc Hỏa; Hỏa khắc Kim. Để xác định gia chủ phải cần tói la bàn.
Nếu sát khí ở hướng Nam, thuộc hành Hỏa, thì dùng đài phun nước hay một chiếc hồ nhỏ để làm lệch hướng của năng lượng Hỏa. Nếu sát khí ở hướng Bắc, thuộc hành Thủy, thì xây một bức tường bê tông tượng trưng cho Thổ hút hết Thủy.
Sát khí ở hướng Đông hoặc Đông Nam, thuộc hành Mộc, thì dùng hàng rào sắt để làm lệch hướng năng lượng Mộc. Sát khí ở hướng Tây hoặc Tây Bắc, thuộc hành Kim, thì dùng đèn chiếu sáng làm tan chảy năng lưọng Kim.
Khi sát khí ở hưóng Tây Nam hoặc Đông Bắc, thuộc hành Thổ, thì dùng hàng rào cây tượng trưng cho năng lượng Mộc bao phủ Thổ.