Hóa giải phong thủy xấu cho phòng vệ sinh

Cửa nhà nhìn thẳng vào cửa phòng vệ sinh
Cửa nhà trong phong thủy học còn được gọi là “Khẩu tử” (miệng) và được ví như miệng người. Nếu đồ ăn của người có vấn đề thì sức khỏe liền bị ảnh hưởng. Cũng như vậy cửa ra vào có vấn đề, phong thủy sẽ không tốt ảnh hưởng đến vận khí của cả nhà.
Trong sách Tuyết Tâm Phú có ghi: “Cô dưong bất sinh, độc âm bất thành”. Phòng vệ sinh là noi xú uế, ẩm thấp, thuộc “độc âm khí”. Cửa nhà thuộc “thuần dương khí”.
Cửa nhà và phòng vệ sinh xung nhau, thuộc loại âm dương không hòa họp với nhau được, các nhà phong thủy đều cho rằng đây là thế bất lợi phá sản.

Hóa giải phong thủy xấu cho phòng vệ sinh 1

Phương pháp hóa giải:
Cách hóa giải là phải treo một chiếc mành dây chuỗi hạt hoặc đặt tấm bình phong, để ngăn cách xung sát giữa cửa ra vào vói cửa phòng vệ sinh.
Của phòng vệ sinh nhìn thẳng vào của bếp
Như trên đã phân tích, phòng vệ sinh là noi ngưng tụ những khí ẩm, thuộc “độc âm khí”. Phòng bếp là noi có bếp nấu nướng, thuộc “táo hỏa khí”. Hai loại khí này đều thuộc khí dữ (không lành).
Cửa phòng vệ sinh nhìn thẳng vào cửa bếp gây thành tương xung khắc giữa hai loại khí, Thủy Hỏa không hòa họp. Vận của chủ nhà không thuận, vận khí của cả nhà lúc tốt lúc xấu, lại dễ mắc bệnh.
Phương pháp hóa giải:
Phương pháp hóa giải không khó chỉ cần treo mành dây chuỗi hạt hoặc đặt tấm bình phong trước cửa phòng vệ sinh hoặc cửa phòng bếp là được.
Phòng vệ sinh nằm tại vị trí giữa nhà
Đây là cách “Xú uế nhập trung cung”. Đại hung. Trong Huyền Không phong thủy, trung cung được tượng trưng cho Thổ Khí, nuôi dưỡng tất cả các cung còn lại trong Cửu Cung.
Khi phần trung tâm mà bị sát khí hay hung tình chiếm đóng thì các phưong vị còn lại lập tức cũng bị ảnh hưỏng theo.
Vì vậy, việc đặt phòng vệ sinh tại trung tâm của ngôi nhà là một cách rất xấu. Nó sẽ ảnh hưởng tới phong thủy của ngôi nhà bạn. Làm cho tài vận và sức khỏe suy sụp.
Phưong pháp hóa giải:
Trong trưòng họp có thể sửa chữa thì tốt nhất nên loại bỏ khu vực này không sử dụng, nên chuyển thành kho chứa đồ.
Không nên dùng làm phòng ngủ, đọc sách trên nền nhà vệ sinh cũ. Trường họp không thể thay đổi, thì không nên sử dụng và nên giữ cho phòng vệ sinh luôn sạch sẽ, nên trang trí một quả cầu Thạch anh màu vàng hoặc màu nâu để tăng thêm cát khí.