Hướng nhà – hiểu đúng và đủ

phong thủy có câu “nhất vị, nhị hưóng”, tức là vị trí, cách xếp đặt quan trọng hon cả, nếu gặp hướng không tốt thì có thể xoay trở vị trí để khắc phục. Mặt khác, hướng nhà phải được hiểu một cách toàn diện và duy vật, chứ không phải chỉ một chuyện hướng họp tuổi như nhiều người lầm tưởng.
Bốn tiêu chí tốt, xấu về hưóng:
Trong môi trường thiên nhiên, các hướng vốn không đổi. Sở dĩ có lẫn lộn về hướng tốt xấu là vì có nhiều quan điểm khác nhau và thiếu giải thích rõ ràng. Thực ra, bốn phương tám hướng mà chúng ta biết đều có các đặc tính riêng tùy theo cách xem xét. Có bốn tiêu chí sau để đánh giá tốt xấu về hướng khi làm nhà:
(1) . Tốt xấu theo hướng khí hậu: ví dụ như hướng Nam và lân cận Nam (Đông Nam và Tây Nam) là những hưởng tốt đối với điều
kiện khí hậu Việt Nam, bởi đón được gió mát và nguồn ánh sáng ổn định, không khí ấm áp. Trong khi đó, các huớng Tây, Tây Bắc thì gặp nắng gắt vào buổi chiều; hướng Đông thì chói vào buổi sáng và chịu thêm gió lạnh từ hướng Đông Bắc. Hướng Bắc nằm giữa hai hướng Tây Bắc (nắng chiều) và Đông Bắc (gió lạnh) nên cũng không tốt lắm.
Bởi thế, “làm nhà hướng Nam” là một trong những kinh nghiệm xây dựng dân gian để đón được gió mát, tránh được gió lạnh.
(2) . Tốt xấu theo hướng mệnh trạch: có thể tham khảo các sách về Dịch học và văn hóa truyền thống phưong Đông để dễ dàng tìm ra cung mệnh của mỗi người tưong ứng vói các phưong hướng cát hung. Dịch học phưong Đông quy định có 8 mệnh cung tương ứng vói 8 hướng trong tự nhiên theo 8 quẻ của Bát quái, phân thành hai nhóm là nhóm đông tứ mệnh và tây tứ mệnh.
Nguyên tắc chung là người theo nhóm đông tứ mệnh thì ở nhà đông tứ trạch, ngưòi theo nhóm tây tứ mệnh ở nhà tây tứ trạch. Khi đi sâu vào từng hướng cụ thể, sẽ có thêm các phân tích Ngũ hành sinh khắc để xác định hưóng họp và không họp.
(3) . Tốt xấu theo hướng phương vị: là hướng của một vùng, một vật (hay người) ta xét so vói một điểm gốc nào đó. Ví dụ nói “trước mặt thoáng đãng, sau lưng có chỗ dựa, tả long hữu hổ” là ý nói đến hướng xung quanh của một chủ thể ta xét. Khi chủ thể di chuyển, thay đổi, quay về đâu thì trước sau phải trái thay đổi theo. Cùng một dãy nhà (tức là nhìn ra cùng một hướng) và cùng buôn bán giống nhau, nhưng có nhà thuận lọi, có nhà khó khăn là vì mỗi nhà bên trong và bên ngoài, trước sau phải trái có phương vị khác nhau.
(4) . Tốt xấu theo hướng giao tiếp: ngoài việc ứng phó vói môi trường thiên nhiên, con người cũng phải ứng xử với môi trường xã hội. Vì thế, nhà cần quay mặt (hoặc cửa, lối vào một không gian nào đó) ra những vị trí thuận lợi cho việc giao tiếp. Cha ông ta dạy nhất cận thị – nhị cận giang – tam cận lộ là nói lên những lợi điểm khi mua đất cất nhà, từ xưa đến nay vẫn không khác nhau bao nhiêu khi xét giá trị của đất ở.
Như vậy, khi xem xét một ngôi nhà có họp hưóng hay không, ta phải xem xét trên cơ sở phân tích và tổng họp cả bốn loại hướng, chứ không đon giản là “nghe thầy nói họp hướng Đông Bắc” thì cố tìm bằng đưpc nhà hướng Đông Bắc, xem nhẹ các yếu tố khí hậu, giao tiếp và phưong vị. Cần phân tích trước tiên xem bốn loại hướng trên tốt xấu bao nhiêu phần, khả năng khắc phục nhiều hay ít, có ảnh hưỏng gì đến môi trường, con người, kết cấu xây dựng hay không.