Lịch sử phát triển của khoa phong thủy

phong thủy“>thuật phong thủy hình thành từ rất sớm, có thể nói gần như cùng vói sự ra đời của loài người vì con người từ khi sinh ra đã biết chọn những vị trí cư trú có núi non che chở bao bọc, lại gần sông ngòi, nguồn nước. Từ đòi nhà Chu đã có quá trình chọn đất xây nhà tại vùng bình nguyên, đây là vùng đất màu mỡ, có thể canh tác nông nghiệp thuận lợi. Gần nguồn nước mà vẫn tránh được lụt lội, tai họa thòi tiết, thiên tai. Vì vậy, thuật phong thủy nghe có vẻ huyền bí nhưng thực ra lại rất thực tế và gần gũi vói đòi sống.
Trải qua lịch sử phát triển của các triều đại, đòi nào cũng có những học giả kế tục và phát triển. Nhưng sự huyền bí của nó thể hiện ở chỗ, có rất nhiều các học phái khác nhau dựa trên những suy luận khác biệt nhau, thậm chí có khi đối lập nhau. Cho đến nay vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Vì vậy người ứng dụng phong thủy hiện đại đòi hỏi phải biết gạn đục khơi trong. Biết gạn bỏ những gì không họp lý qua chiêm nghiệm thực tế và phát huy những gì đúng đắn nhất và quan trọng nhất là phù họp vói đòi sống xã hội hiện đại ngày nay.
Trong lịch sử phát triển, thuật phong thủy hình thành nên nhiều trường phái khác nhau, mỗi trưòng phái có phương pháp lý luận và ứng dụng riêng. Có một số trưòng phái lớn được biết đến như sau:
+ Phái Bát Trạch: Do Thái Kim Oanh phát triển và hoàn thiện trong tác phẩm Bát Trạch Minh Cành. Phái này căn cứ chủ yếu vào sự kết họp giữa mệnh cung của chủ nhà vói các hướng để luận tốt xấu và thiết kế nhà ở.
+ Phái Huyền Không: căn cứ vào môn cổ Dịch Huyền Không, dùng Phi Tinh tức là sự vận động các luồng khí khỏi nguồn từ Bát quái để luận đoán tốt xấu. Phái này cũng đặc biệt chú trọng tói vận khí, tức là sự
tốt xấu của căn nhà theo thời gian, còn được gọi là Trạch Vận. Qua đó dự đoán được tốt xấu cho căn nhà theo từng thòi điểm để có phương án bài trí và sửa chữa họp lý.
Ngoài 2 trường phái lớn trên còn hình thành nên một số trưòng phái khác vói những đặc trưng về học thuật và công phu nghiên cứu khác nữa, ví dụ:
+ Phái Dương Trạch Tam Yếu: do Triệu Cửu Phong khỏi xướng, sau là Lộc Dã Phu phát triển trong hai tác phẩm Dương Trạch Tam Yếu và Dương Cơ Chứng Giải.
+ Phái Huyền Thuật Phong Thủy: Là môn phong thủy bí truyền trong dân gian, được truyền theo lối tâm truyền, không mấy phổ biến. Phái này chuyên nghiên cứu việc phát hiện và trấn yểm các long mạch, chủ yếu áp dụng cho mộ phần.
Tóm lại, phong thủy là một nghệ thuật bài trí không gian, rất tinh túy, tuy nhiều bí ẩn nhưng nếu hiểu được và áp dụng đúng thì sẽ mang lại những hệ quả hết sức lớn lao nằm ngoài những nỗ lực về trí tuệ, sức lực thuần tuý của con người.