Minh đường dưong trạch

Trong học thuật phong thủy, trước cửa nhà được gọi là Minh đường, tức là khoảng không gian trống trước nhà. Khoảng trống đó nên rộng, nếu là đường lộ thì nên xem có xung vói nhà không; lại cần xem độ số của nhà vói Minh đường, nếu tốt thì sẽ ích lợi lâu dài. Ngoài ra còn phải xem Minh đường gần xa thế nào, phân ra làm nội, trung, ngoại Minh đường. Thông thường đường đi được coi là ngoại Minh đường, xung quanh tường bao là trung Minh đường, đại sảnh gọi là nội Minh đường. Minh đường có thể biểu hiện cho tiền đồ, sự nghiệp, tài vận và hoài bão khí vận, cho nên muốn có một bố cục Minh đường tốt nhất định phải là một Minh đường chiêu tài khí vận tốt!
Sách Kham Dư nói: Minh đường chứa vạn mã, thủy khẩu như thông thuyền.
Trong nhà ở, thông thường lấy tựa núi hướng biển, lấy biển làm Minh đường. Trong thành phố lấy ngã ba, ngã tư làm Minh đường; Ở nông thôn, trước thôn có ao hồ là Minh đường, nên có một chút nước! nếu như các trạch mà không có Minh đường, nhất định noi đó khẳng đinh sự phát triển gặp chướng ngại, bỏi Minh đường chính là cái đề xem tưong lai tiền đồ! Vị trí, hình trạng Minh đường bên ngoài đại biểu cho con đường tiền tài, thậm chí gồm cả sức khỏe. Như có người đi xa đi gần đều phát tài, có ngưòi chỉ đi xa mói phát tài, lại có chỗ phát cho nữ, chỗ lại phát cho nam, có lúc phát gần có lúc phát xa, có lúc đột phát hoạnh tài, có phát cho số đông có lúc lại chỉ phát cho 1, 2 người! Tất cả phụ thuộc rất nhiều noi Minh đưòng!

Sách xưa có miêu tả ít nhiều về hình trạng Minh đường, có rất nhiều biểu tượng, đưong nhiên không phải lúc nào cũng đúng! Như Minh đường mà có hai cửa giống như chữ Khấp “Khóc”, thật là sai; Người xưa nói rằng nhà ở không đối diện vói cơ quan pháp luật, bởi vì có sát khí (Hoàng Khí) quá lớn, tạo thành áp lực tâm lý, sống như thế rõ ràng không thoải mái về tâm lý. Người xưa cũng khuyên rằng trước cửa không nên đào ao mói, chủ tuyệt tự, gọi là Huyết Bàn Chiếu Kính, chính là khi đào ao mới đã phá mất Minh đường, lại thêm quá gần mép nước, đối vói sự an toàn của người già và trẻ nhỏ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối, chỉ cần có tài tinh đến trước Minh đường, ở cự ly thích họp đào ao thì không trở ngại gì.

Theo quan niệm phong thủy, Minh đường thoáng rộng sẽ dẫn nhập tài khí. Lựa chọn điểm buôn bán, nhất định cần chú ý phía trước của địa điểm phải thoáng rộng, nhất định phải bỏ các điểm có sự che lấp, ngáng trở Minh đường. Ví dụ: Tường bao, cột điện, hoặc cây to… tất cả đều trở ngại cho tài khí đưa vào cửa hàng. Trước mặt cửa hàng tốt nhất có Minh đường thật lớn, có thể tiếp nhập tám phương sinh khí, đó tức là có được tài nguyên bốn phương kết họp. Như có các cửa hàng, siêu thị lớn họ giảm bớt không gian bên trong để mở rộng khoảng trống trước mặt nhằm thu được nhân khí, và cuối cùng đã có được tài khí thịnh vượng, đó chính là triết lý “Dĩ thoái vi tiến”. Đúng là một hình mẫu của chiêu nạp tài khí.

Vật kiến trúc nếu đặt lùi về phía sau một chút, không để nó quá gần với đường xe đi, hoặc vỉa hè. Như thế trước cửa lớn sẽ hình thành một Minh đường thoáng rộng, sẽ có được nhiều người tụ tập, họ chính là ngưòi mang theo Thần Tài đến. Tuy nhiên như thế chúng ta cũng cần có cái phải hi sinh, thế gọi là “Buông ra để nắm lấy”. Nếu như cửa trước quá gần với vỉa hè hoặc đường đi, hoặc Minh đường trước cửa lồi ra ngoài, các hàng hóa cùng xe cộ để đầy bên ngoài, sẽ hình thành cái bố cục phong thủy gọi là “Thần Tài Gia Gia qua cửa mà không vào”, hoặc “đem Thần Tài bỏ ra ngoài cửa”. Còn ở những chỗ mở ra cho thuê quầy hàng tất nhiên khó có thể tạo một Minh đưòng thoáng rộng phía trước, càng không thể bỏ bót diện tích bên trong vì nó đã rất hẹp rồi. Lúc đó Minh đường phải phụ thuộc vào Minh đường toàn bộ khu vực, tài khí phân tán cho toàn bộ những người làm ăn buôn bán trong đó. Như vậy ai có tài khí và thờ phụng Thần Tài nhiều hcm tất sẽ buôn bán tốt hơn.

Cải tạo nội Minh đường để chiêu tài khí:
Trong phong thủy dưong trạch, đường là thủy mà thủy thì quản tài. Trước cửa lón có đưòng đi ôm vòng rồi vào nhà, tức đưa dòng khí hòa hoãn đi vào nhà, tránh được các dòng khí trực xung đại sảnh tức nội Minh đưòng, tránh các xung sát, như thế sẽ ổn định tài vận. Nếu như đại sảnh phối họp bố trí thêm các vật như đèn phát hưong thom, chậu cảnh, hoa tưcá, tạo cảnh đẹp đẽ. Như thế có thể tăng thêm vận khí của nội Minh đường, làm tăng các điều tốt về sự nghiệp, tài vận, hạnh phúc gia đình.