Một doanh nghiệp muốn nhạy bén trước đổi mới nhất thiết phải đưa hiệu quả

Một lần nữa tất cả ý tưởng khởi nghiệp nảy sinh từ nguyên tắc họp mặt không chính thức này không hẳn là mục tiêu cuối cùng, mặc dù nhiều tổ chức thường xuyên gặt hái được cơ hội đổi mới từ đó. Quan trọng hơn cả là nó kích thích tầm nhìn khởi nghiệp, tính nhạy bén trước đổi mới, và thói quen “có mới nới cũ” xuyên suốt toàn bộ tổ chức.

IV

ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI

Một doanh nghiệp muốn nhạy bén trước đổi mới nhất thiết phải đưa hiệu quả đổi mới vào trong các thước đo mà nó sử dụng để kiểm soát bản thân. Chỉ khi nào doanh nghiệp chịu đánh giá nghiêm túc hiệu quả khởi nghiệp thì ý tưởng khởi nghiệp mới biến thành hành động. Con người ta có xu hướng biểu hiện theo kỳ vọng mà người khác đặt ra cho họ hoặc bản thân họ đặt ra cho chính mình.

6-fdỉm

Một doanh nghiệp muốn nhạy bén trước đổi mới nhất thiết phải đưa hiệu quả

Người ta thường bỏ qua đổi mới trong các chỉ báo thông thường của doanh nghiệp. Thực ra đo lường, hoặc ít nhất là đánh giá, hiệu quả của đổi mới và khởi nghiệp không phải một việc làm quá khó.

  1. Bước đầu tiên, doanh nghiệp xây dựng một cơ chế phản hồi từ kết quả đến kỳ vọng. Cơ chế này cho phép doanh nghiệp thẩm định chất lượng và độ tin cậy của các kế hoạch đổi mới cũng như các nỗ lực đổi mới.

Đã từ lâu, giới giám đốc nghiên cứu đã biết cách đặt ra các câu hỏi quan trọng trước khi triển khai một dự án nghiên cứu mới: “Chúng ta kỳ vọng kết quả gì từ dự án này? Khi nào chúng ta kỳ vọng được tận mắt trông thấy kết quả đó? Tại thời điểm nào chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại tiến độ dự án để đảm bảo mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát?”