Những nguyên tắc cơ bản khi xem phong thủy – p1

Xem phong thủy cũng cần biết những nguyên tắc cơ bản của nó vì phong thủy là một bộ môn khoa học nghiên cứu dựa trên các yếu tố địa thế, thiên nhiên…
* Phong thủy là một hệ thống chỉnh thể
Phong thủy là một bộ môn khoa học hoàn chỉnh. Mà đã là một môn khoa học hoàn chỉnh thì phải có một chỉnh thể hệ thống luận thống nhất.
Kỳ thực nó phải dựa trên một chỉnh thể hệ thống luận, lấy con người làm trung tâm của thiên nhiên, bao quát thiên địa vạn vật, hoàn cảnh xung quanh con người có nhiều yếu tố, chúng có mối liên hệ tưong hỗ, hạn chế, đối lập và chuyển hóa.
Phong thủy học có mục đích truy tìm những nhân tố này, xem xét để tối ưu hóa kết cấu giữa các nhân tố, tìm sự tổ họp tốt đẹp nhất. Phong thủy luôn quan tâm chú ý đến tính chất chỉnh thể của hoàn cảnh.
Hoàng đế Trạch Kinh viết: “Lấy hình thế như thân thể, lấy sông nước như huyết mạch, lấy đất đai như da thịt, lấy thảo mộc như lông tóc, lấy đường ốc như y phục, lấy cổng cửa như đai mũ, nhược đắc như suy nghĩ, xem xét nghiêm túc như thế là thượng cát”.
Như vậy ứng dụng nguyên tắc này vào môn phong thủy là phải xem xét thấu đáo tất cả các nhân tố xung quanh môi trường, phối họp, loại bỏ và tưong tác chúng theo một hệ thống thống nhất đặt con người là trung tâm.
* Nguyên tắc Nhân – Địa phù họp
Nguyên tắc này là căn cứ tính chất của hoàn cảnh khách quan để thích nghi vói mục đích, phưong thức sinh hoạt của con ngưòi. Nước ta địa hình phức tạp, đồi núi sông hồ đa dạng, địa mạch kéo dài, thổ nhưỡng khí hậu đa dạng, địa hình thiếu đồng nhất.
Mỗi vùng mỗi miền có một đặc trưng riêng về đất đai, mạch núi mạch sông, khí hậu, lượng mưa. Miền Tây Bắc thì núi non trùng điệp, khí hậu lạnh cần tàng phong tụ khí, tránh khí lạnh xâm nhập, tránh lụt lội, lở đất.
Miền Nam thì nắng nhiều, mưa ít phòng hỏa hoạn, hạn hán. Chính vì thế phải phân hoạch cụ thể mỗi vùng thì phù họp vói phong thủy như thế nào, từ đó có cách thức hài hòa với điều kiện sinh sống và làm việc của con người.
* Nguyên tắc dựa vào son thủy
Nguyên tắc nưong dựa theo son thủy là nguyên tắc tối cơ bản nhất của phong thủy, son mạch đại địa là khỏi nguyên của năng lượng. Thủy là mẹ của vạn vật, nếu không có mạch nước mạch núi thì con người và vạn vật không thể tồn tại.
Nưong theo hình thế son thủy chia làm hai loại, loại thứ nhất là “son bao huyệt”, tức là xung quanh huyệt có ba mặt bao quanh bởi quần thể núi non, ở giữa là khoảng không, mặt phía Nam của huyệt khoáng đạt có Minh đường rộng lớn.
Thế mạch núi của nước ta kéo dài trùng điệp theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, kéo dài qua hàng trăm cây số đột nhiên hội tụ lại, 3 phương Tây, Bắc, Đông hội tụ thành 3 đỉnh núi thế liên hoa như đài sen nở ra ôm lấy nhụy, ở giữa là huyệt tốt lành.
Nếu là làng xóm, thị trấn thì yên bình phát triển. Nếu là huyệt nhỏ thì thành gia đình uy danh phú quý phát nhiều đòi, nam nữ già trẻ tôn ti phép tắc, phúc thọ lâu dài.
Loại thứ hai là loại “huyệt bao sơn”, tức là lấy một ngọn núi trung tâm làm chủ, nhà cửa xây dựng lấy núi làm lưng mà dựa vào, hưóng ra xung quanh. Núi ở sau lưng che chở bảo vệ cho huyệt thành thế được che chắn, tàng phong tụ khí vốn là nguyên lý chuẩn tắc của phong thủy.
Những đỉnh núi đẹp đẽ, địa mạch cát lành hội tụ, phía trước đỉnh núi thường có sông hồ hội tụ làm Minh đưòng, thế tọa núi nhìn sông thường thấy nhất trong các huyệt vị đẹp về phong thủy.
* Nguyên tắc quan sát hình thế
Phong thủy vô cùng coi trọng việc quan sát hình thế mạch khí, sơn thủy vì có quan hệ trực tiếp đến họa phúc, phải quan sát tiểu cục thông qua sự tương quan vói đại cục. Nếu đại cục hưng vượng thì cho dù tiểu cục có xấu cũng không đáng ngại, nếu cả hai cùng xấu thì không nên dùng.
Thoạt tiên phải xem xét tổ son long mạch xuất phát từ đâu đến, sau đó xem xét cụ thể các đỉnh núi mà long nhập thủ, xem xét cốt cách, hình dáng luận tính chất của mạch; xem xét sa sơn, thủy đến, thủy đi, xem
xét Minh đường rồi mói xem đến cách cục noi huyệt tọa lạc.
Nhiều khi thông qua quan sát hình thế đã phần nào nhận định được họa phúc, đó cũng chính là điểm mấu chốt của trường phái hình thế khi xem xét phong thủy.
Cách thức chung nhất thường là xem xét xem long mạch chạy theo hình thế như thế nào, sau đó quan sát noi có quần son tọa thủ hoặc noi long mạch đổi hưóng thì chắc chắn có huyệt, tìm kiếm các son bao bọc huyệt, dựa vào thủy tìm ra Minh đường, rồi luận đến tính chất tốt xấu của huyệt dựa vào hình thế núi non sông nước, hình thế của án son, sa sơn, thủy đến, thủy đi.