Những nguyên tắc cơ bản khi xem phong thủy – p2

* Thẩm định địa chất
phong thủy không thể không có khoa học về địa chất, riêng môn địa chất đã chứng minh được là nó có những liên hệ mật thiết đến sức khỏe đời sống con người.
Con người luôn có những dao động điện từ, ngay môi trường xung quanh cũng có những trường điện từ ảnh hưởng đến sức khỏe con người thông qua sự giao thoa về trường sóng.
Những yếu tố sinh hóa cũng -vô cùng quan trọng vì nó ảnh hưởng đến khí hậu và nguồn nước noi con người sinh sống. Có thể khảo sát thông qua những yếu tố sau:
– Sinh hóa: Phẩm chất của đất hàm chứa những nguyên tố có lọi cho sức khỏe, tránh những nguyên tố phóng xạ hoặc gây hại cho sức khỏe.
Thông qua quan sát màu sắc, mùi vị của đất, cần được màu sắc tưoi tắn, hoặc đỏ vàng, hoặc nâu đen mịn màng, tránh mùi vị tanh hôi. Chất lượng đất cũng có thể phát hiện thông qua sự sinh trưởng của thực vật vùng quanh huyệt.
– Từ trường: Nếu vùng đất tồn tại phóng xạ hoặc từ trường xấu cũng sẽ ảnh hưóng đến sinh hoạt, từ trường cần thuần nhất, tránh hỗn tạp, thông qua đo đạc la bàn ở nhiều vị trí có thể xác định được từ trường của huyệt tốt hay xấu.
Hiện có những trường phái cảm xạ thông qua con lắc để thẩm định từ trường quyết định mức độ tốt xấu của huyệt. Ngay trong quá trình xây dựng cũng cần thiết lưu ý điều này, tránh những nguồn phát từ trường có hại cho huyệt.
* Thẩm định nguồn nước
Nước vô cùng quan trọng đối với các sinh vật nói chung và vói con người nói riêng, về phong thủy, nước chính là những dòng mạch đi kèm hộ vệ cho son mạch. Chất lượng của đất quyết định chất lượng của nước bởi nước sinh từ trong lòng đất.
Các phái phong thủy kinh điển chú trọng “tầm long nhận Khí, nhận khí thường Thủy”, tức luôn lấy chất lượng Thủy làm tiêu chuẩn đánh giá khí trường tốt xấu. Nên lưu ý những kinh nghiệm sau đây về chất lưcmg của nước: Quý nhất là sắc nước trong màu xanh ngọc, vị ngọt hoặc nưóc phát ra mùi thom không tanh hôi, chủ đại quý.
Khí chất nước trong màu trắng, vị thanh, ấm áp chủ trung quý. Mạch nước cần dài sâu, bốn mùa xuân hạ thu đông đều không cạn kiệt. Tránh nước có màu sắc đen, sắc đỏ, nguồn nước hung dữ, nước vẩn đục tanh hôi, hoặc vị đắng chủ hung khí.
Phải lưu ý rằng nếu nước xấu sẽ có những nguyên tố có hại cho sức khỏe con người mà khoa học hiện đại cũng chỉ ra đó là những nhân tố có thể gây bệnh như ung thư.
* Tọa Bắc hướng Nam
Đối vói các tính phía Bắc, chịu ảnh hưỏng chủ yếu của khí hậu nhiệt đói gió mùa, gió mùa thưòng thổi vào từ phưong Bắc mang theo khí lạnh nên gọi là âm phong, chủ hại cho sức khỏe con ngưòi và mọi vật.
Phưong Nam thường có gió Đông Nam ấm áp, nhiều hoi nước gọi là dưong phong tốt mang nhiều dương khí. Thường nhà cửa từ xưa đều chọn tọa Bắc hưóng Nam vì vừa tránh được lạnh, vừa lấy được gió mát của mùa hè.
Tuy nhiên đối vói các khu vực ở miền Nam thì sự suy luận lại đảo ngược, phương Bắc lại là phương tốt để lập hướng. Thông qua việc Ngũ hành âm dương hóa các phương vị đã phản ánh được tính chất của khí hậu và sự vận chuyển các luồng khí theo thời gian và không gian.
* Nguyên tắc hài hòa trung tâm
Xét trong một chỉnh thể thống nhất, phong thủy tối quan trọng sự hài hòa âm dưong, thể hiện ở nguyên lý nhà cửa phải hài hòa cân đối, không cao không thấp, không nghiêng lệch, thường được thiết kế theo nguyên tắc cân đối, đối xứng theo hình chữ Tam, chứ Tứ.
Nếu hình thế quá cao thì gọi là cô dưong, không tốt, chủ về sự thái quá. Nếu hình thế quá thấp gọi là cô âm, chủ sự bất cập, đòi hỏi phải cao vừa phải, cân xứng. Sau khi xây dựng nên các công trình sẽ hình thành nên trường khí, sự vận chuyển của khí phụ thuộc rất nhiều vào quy hoạch kiến trúc.
Phải lấy khí uốn lưọn hữu tình, tụ khí, tránh khí bị trực xạ, tản mát, Minh đường cần rộng thoáng vừa vói huyệt để dừng khí trước khi tụ lại huyệt. Lây một tòa nhà trung tâm làm chính, các phương tả hữu phải thiết kế phù trợ cho trung tâm, tránh to lớn hoặc cách xa trung tâm để tạo thế vua tôi triều củng.
* Nguyên tắc cải tạo
Ngoài việc thuận theo hình thế tự nhiên của núi sông, tìm ra noi sinh khí tụ hội để xây dựng. Ngoài ra tự nhiên không phải bao giờ cũng tối ưu về mọi mặt. Thông qua sự khảo sát tìm ra khiếm khuyết của huyệt, dùng những cách thức chỉnh sửa phong thủy thích họp sẽ hóa giải được những bất cập.
Nếu thiếu son thủy có thể xây dựng các công trình giả lập, khí không tụ tàng có thể xây dựng để hướng dẫn luồng đi của khí theo hướng thích họp, tránh được tản mát. Nếu chất lượng khí, nước không tốt có thể cải sửa thanh lọc dần biến hung thành cát hoặc ít ra cũng đỡ được một phần cái xấu.
* Tiên tích đức hậu tầm long
Cái đích cuối cùng của thuật phong thủy là đạt tói mức Thiên – Địa – Nhân tương họp. Để sử dụng, cảm hóa được những nguồn năng lượng của tròi đất, con người cũng phải có được những giá trị tương ứng về tâm linh vói cùng một sự đồng cảm.
Đòi hỏi phải tu nhân tích đức, chỉ khi có đức mói tìm ra được những huyệt vị tốt hài hòa với căn cơ của mình. Bỏi luật nhân quả chi phối rốt ráo mọi hoạt động của con người.