Phong thủy và những vấn đề cần tiếp tục khám phá dưới góc nhìn khoa học.

Quả thật phong thủy là một môn học thuật cổ từ ngàn năm nay và vói tri thức hiện đại thì chúng ta thấy rằng những ứng dụng phong thủy mới chỉ mang nặng định tính chứ chưa cụ thể chi tiết và mang tính định lượng như khoa học hiện đại. Chúng ta cũng biết rất rõ điều này. Tuy nhiên trong phong thủy đã có những ứng dụng thành công từ rất nhiều năm nay nhưng khoa học hiện đại với những công cụ tiên tiến nhất vẫn chưa thể giải thích nổi. Như trong phái Bát trạch thì dựa vào 8 hướng chính mà phân cung định hướng ra làm 8 quẻ, mỗi quẻ thì có một vai trò ảnh hưỏng nhất định đối vói chủ thể công trình. Như phương Nam chủ về Danh tiếng, Bắc thì chủ về Quan lộc địa vị, phưong Đông chủ về gia đình sức khỏe, Tây chủ về con cái, sự vui vẻ…

Khuyết hãm bất cứ một cung nào trong công trình thì đều ảnh hưởng đến chủ nhân công trình tương ứng về mặt đó. Trong các ring dụng về phong thủy nhiều ngưòi đều thừa nhận là có hiệu quả. Nhưng chúng vẫn tồn tại như một tiền đề và là hiện tượng cần tìm hiểu, khám phá của tri thức khoa học hiện đại. Có thể dẫn chứng một trường họp cụ thể một thòi từng gây xôn xao dư luận. Đó là về một tòa nhà chung cư hiện đại ở Hồng Kông, noi những người nổi tiếng và thành đạt như Thành Long, Lý Liên Kiệt đã từng ở. Hiện tượng như sau: Lúc xây dựng tòa nhà thì mặt đứng tòa nhà chưa hề có trổ lỗ thông khí, khi đó ngưòi dân trong khu dân cư hiện đại này toàn mắc những bệnh kì quái và gặp những chuyện không hay trong công việc. Sau khi được xử lí theo tư vấn của chuyên gia về phong thủy trích một lỗ trên mặt đứng tòa nhà. Sau một thòi gian thì thấy có sự thay đổi rất kì diệu: sức khỏe của đại bộ phận dân cư tăng lên trông thấy, công việc thì trôi chảy hon trước. Điều này khoa học hiện đại cũng chưa có được những lí giải họp lý, trong khi các chuyên gia phong thủy kinh nghiệm thì lại thấy rõ chân tướng của vấn đề. Các phong thủy gia cho rằng: Do tòa nhà đã cản luồng khí được hình thành từ những dãy núi trước mặt, tạo nên một xung sát khí cho tòa nhà này. Vì thế khi trổ một lỗ thông khí thì luồng khí trở nên thông thoáng, giải quyết sự bế khí theo phong thủy (là một yếu tố xấu gây trì trệ bất lọi), từ đó tạo nên sự phát triển của ngôi nhà. Điều này khoa học chưa giải thích được.