Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ

* Xác định hướng bàn thờ
Hướng của bàn thờ không phải như nhiều người vẫn thường nghĩ là hướng của người đứng thắp hương. Cũng giống như là xác định hướng bếp, thì hướng của bàn thờ vẫn phải căn cứ vào tuổi của chủ nhà rồi mói tính hướng.
Hướng của bàn thờ là hướng ngược lại vói hướng của người đứng thắp hương.
Xác định hướng cho bàn thờ là việc căn cứ vào các bài vị của gia tiên, tức là ta lấy hướng cho các bài vị trên bàn thờ chứ không phải lấy hướng cho người đang sống.
* Bàn thờ phải đặt ở phương vị nào trong nhà ở cho thích họp?
Nói chung đều khuyên nên đặt bàn thờ ở Tài vị, mà Tài vị là noi ở bên trái cửa, bước vào nhìn thấy ngay.

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Luận điểm này cũng phải châm chước vì nhà ở hiện đại, cửa (môn khẩu) không có nghĩa là tọa hướng, đó là điểm thứ nhất; còn điểm thứ hai thì noi cửa bước vào nhìn thấy ngay không nhất định là Tài vị.
Thí dụ, tọa Nam hướng Bắc, cửa chính tại phưong Bắc, phương bên trái khi bước vào cửa nhìn thấy ngay là phương Đông Nam, đối với nhà mà nói rõ ràng Đông Nam là cát vị, nếu đặt bàn thờ ở đó thì bàn thờ hướng Tây Bắc, như vậy là không tốt.
Do đó nơi đặt bàn thờ phải thích nghi vói đất cát của nhà ở mới là thượng sách.
Trước hết phải hiểu rõ tọa hướng của nhà ở, mà tọa hướng của nhà ở hiện đại phải lấy phương có không khí lưu thông nhiều nhất, ánh sáng đầy đủ nhất làm hướng, không thể câu nệ vào cửa chính.
Sau khi xác định được rõ ràng tọa hướng, dùng la bàn xác định xem nhà ở thuộc trạch nào, rồi đặt bàn thờ ở phương vị xấu, hướng nào phương vị tốt nhất, đó là cách đặt bàn thờ chính xác nhất.
Dưới đây là bảng kê phương hướng bàn thờ, để tránh lầm lẫn, bảng này lấy hướng làm trạch.

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Xem hướng bàn thờ và cung mệnh gia chủ
Trong phong thủy để xác định hướng cho bàn thờ thì phải căn cứ vào năm sinh của chủ nhà. Chủ nhà có thể là ông nội, cha, con trưởng. Phải xác định được cung mệnh của chủ nhà rồi mói xác định hướng nào là hưóng tốt, xấu.

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1

Phương vị cát lợi trong cách sắp xếp vị trí bàn thờ 1