So sánh những tương đồng của phong thủy với kiến trúc hiện đại.

So sánh những tương đồng của phong thủy với kiến trúc hiện đại.
– Quan niệm cân bằng Âm dưong trong phong thủy và tính hài hòa trong kiến trúc hiện đại.
Có người đặt vấn đề rằng: Các công trình Pháp trên đất Việt Nam đã tồn tại cả trăm năm nay, liệu có sử dụng giải pháp gì về phong thủy không mà lại tồn tại dài lâu đến vậy?
Để một công trình kiến trúc có thể tồn tại trong một khoảng thời gian dài hàng trăm năm ấy nó phải đạt được ít nhất là hai yếu tố:
+ Thứ nhất là về tính thẩm mỹ của công trình
+ Thứ hai là nó phải đạt về mặt họp lí trong công năng sử dụng.
Hay nói ngắn gọn là nó phải đẹp và hài hòa thì nó mới tồn tại lâu dài và thứ hai là phải họp lý trong quá trình sử dụng thì nó mới được người đòi trân trọng gìn giữ và không bị đập đi thay thế bằng công trình khác. Đứng dưới góc độ phong thủy mà nói thì khi mà công trình kiến trúc tồn tại được trong một thời gian dài thì các yếu tố về cân bằng Âiri dương và Ngũ hành phải đạt đến mức độ chuẩn mực. Tức là nó phải bao hàm cả yếu tố thẩm mỹ và tính hài hòa cân đối. Khi các yếu tố về Âm dương và Ngũ hành cân bằng, tức là tính thẩm mỹ, tính hài hòa và cân đối cao thì tự bản thân công trình sẽ có tác động tích cực đến ý thức con người, khiến người ta trân trọng và có ý nghĩ bảo tồn nó.
Nói cụ thể hơn, trong ngôn ngữ tạo hĩnh kiến trúc, sự phối họp giữa các mảng đối lập tạo nên tính thẩm mĩ công trình (về màu sắc, kiểu dáng, chất liệu). Trong cân bằng có yếu tố cân bằng động và cân bằng tĩnh, nhưng chung qui vẫn cần có sự cân bằng. Để có được sự cân bằng này thì việc điều chỉnh các mảng đối lập nhau như mảng đặc đối với mảng rỗng, phần gồ ghề vói phần phăng nhẵn, miếng có kính đối vói
phần thịt còn lại, phần diện tích sân vườn và phần diện tích công trình phải tìm được sự hài hòa nghĩa là đạt được những tỉ lệ chuẩn mực. Những yếu tố cần về sự hài hòa trong kiến trúc hiện đại trên đây cũng chính là quan niệm của phong thủy với khái niệm hài hòa Âm dưong và tính tuông sinh của Ngũ hành.
Cân bằng Âm dương, Ngũ hành trong lý học phương Đông ngoài sự ứng dụng trong phong thủy, chúng ta cũng có thể thấy quan niệm này khi tới Đông y. Thuyết Âm dương Ngũ hành ứng dụng trong Đông y quan niệm rằng: Khi con người có được trạng thái cân bằng Âm dương, Ngũ hành điều hòa thì sức khỏe dồi dào, tâm sinh lý ổn định. Chỉ khi nào mà âm dương phân tán, Ngũ hành tạp loạn đưa đến mất cân bằng sinh học thì sẽ nảy sinh tật bệnh khi đó mới cần đến sự điều chỉnh lại của bác sĩ. Như vậy, chúng ta thấy rằng: Quan niệm cân bằng Âm dương, Ngũ hành hài hòa chính là một quan niệm phổ biến của thuyết Âm dương Ngũ hành và cũng ứng dụng trong phong thủy.
– Tỷ lệ vàng trong nghệ thuật và kiến trúc phưong Tây và khái niệm tỷ lệ “Tường minh” trong phong thủy phương Đông.
Trong các ngành nghệ thuật tạo hình nói chung và trong nghệ thuật kiến trúc nói riêng tồn tại những con số, những tỷ lệ được coi là chuẩn mực. Con số và tỷ lệ này được tìm thấy qua quá trình lao động và đúc kết bằng kinh nghiệm khi quan sát và chọn lọc từ giói tự nhiên. Khi đem các con số, các tỷ lệ này vào ứng dụng trong các tác phẩm về nghệ thuật, các công trình kiến trúc thì luôn tạo được hiệu quả thẩm mỹ tuyệt vòi. Tỷ lệ vàng ra đời từ đó.
Trong phương pháp ứng dụng của Huyền không ta cũng tìm thấy có những sự liên hệ tưong ứng. Khi quán xét 16 cách cục trong Huyền không, ta nhận thấy trong bảng này gồm 17 cung cát và 28 cung hung và bán hung. Kết họp vói tỉ lệ “Tam phần nhân định Thất phần thiên”, được hình chữ nhật vói tỷ lệ tưong đưong 28/17, 3 = 1,618. Đây chính là tỷ lệ vàng trong kiến trúc phưong Tây mà trong phong thủy phương Đông gọi tỷ lệ cân bằng này là tỷ lệ “Tường minh”.

So sánh những tương đồng của phong thủy với kiến trúc hiện đại. 1

– Quan niệm về vận động của khí trong phong thủy và cấu trúc nhà ở hiện đại.
Ngoài ra sự vận hành trơn tru của dây chuyền công năng tạo nên sự họp lý của một công trình kiến trúc, cũng chính là sự vận động của dòng khí trong phong thủy. Quan niệm của phong thủy cho rằng: khi dòng khí vận động không có sự hỗn loạn. Tức là sự bố trí họp dây chuyền, hoặc cấu trúc bên trong ngôi nhà không bị chồng chéo, phức tạp thì công trình đó sẽ ổn định lâu dài. Hay nói cách khác một công trình không họp lý về mặt công năng sẽ phải cải tạo lại. Quan niệm của phong thủy cho rằng: khi các dòng khí chuyển dịch hỗn loạn thì tác động không tốt đối vói chủ thể công trình. Nếu cá nhân chủ thể công trình có nhận thức được điều này sẽ tự khắc điều chỉnh lại (tức là cải tạo sửa chữa), nếu không thì chính sự bất thường này sẽ tạo bất lợi tới chủ nhân công trình đó, nếu là cơ sở sản xuất kinh doanh thì sẽ thua thiệt, phá sản và rồi dễ bị các cá nhân khác thâu tóm dẫn đến sự thay đổi công trình.