Tướng pháp ngôi nhà theo quan niệm của phong thủy Loan Đầu

phong thủy Loan Đầu hay còn gọi là phong thủy hình thế. Trường phái phong thủy Loan Đầu chuyên phân tích hình thế của con sông, của dãy núi, con đường, kiến trúc xung quanh có ảnh hưởng tốt – xấu như thế nào đến dưong trạch (nhà cửa) và âm trạch (mồ mả). Dựa trên các yếu tố ngoại cảnh để xác định các mối quan hệ của chúng với kiến trúc nhà cửa hay mồ mả. Và cho đến ngày nay thì trường phái phong thủy Loan Đầu vẫn được ưa chuộng sứ dụng vì tính chính xác khi luận đoán và còn nguyên giá trị nghiên cứu. Đặc biệt là việc ứng dụng phong thủy Loan Đầu trong kiến trúc hiện đại:
Hình 1: Bên hông nhà có dòng nước chảy ngang qua: phía sau dòng nước nhỏ, phía trước nở rộng to, nhà ở giữa khoảng nhỏ – lón này gọi là thế “Hỏa tà phi” sẽ bị suy vi.
Nhưng nếu dòng nưóc này chỉ nhỏ (như suối, lạch mưong) và từ phía Tây đến: đó là thế ngoại chiến (Hỏa khắc Kim)… gia chủ phát tài lộc. Còn như đó là dòng nước lớn (kênh, sông)… cũng là xấu: suy bại không phát.

Tướng pháp ngôi nhà theo quan niệm của phong thủy Loan Đầu 1

H1

Tướng pháp ngôi nhà theo quan niệm của phong thủy Loan Đầu 1

H2

Hình 3: Dòng nước chảy thẳng đi: tuy phát nhưng lại có suy bại trong đó. Nếu trước có hình Thủy (cong khúc khuỷu) rồi biến hình Mộc (dài thẳng) thì tiền bạc đủ dùng. Nếu chỉ một khoảng ngắn thôi thì chủ trong nhà có yểu vong.
Hình 4: Cái lưỡi nước liếm sau nhà: suy bại, trong nhà hay cãi cọ, không có lọi cho ngưòi mẹ, quan tụng, bại tài.

Tướng pháp ngôi nhà theo quan niệm của phong thủy Loan Đầu 1

H3 – H4

Hình 5: Thổ tinh nội bao: dòng nước hình vuông vắn (Thổ), bao vòng sau nhà, được phước bửu.
(Chú thích: phước bửu là một trong những cái tốt trong Bát quái trường sinh thủy pháp: có bài ca về phước bửu như sau: Quan bửu vị thượng, hảo an môn Định chủ khách trung, lập đế tôn Địa địa bửu tài, nhân khẩu vượng Kim ngân tài vật bất tu luận).
Hình 6: Bên tay trái (Thanh long) có dòng nước như mũi tên đâm hướng vào nhà: con cháu bị quan hình.

Tướng pháp ngôi nhà theo quan niệm của phong thủy Loan Đầu 1

H5 – H6

Hình 7: Thủy Mộc giao lưu: Thủy hình thì khúc khuỷu; Mộc hình thì thẳng dài: trong nhà có ngưòi thành công, cũng có người thất bại.
Hình 8: Án kiếm Thủy: phía trước nhà có thế như trong hình, sẽ thành đạt trong nghiệp võ.

Tướng pháp ngôi nhà theo quan niệm của phong thủy Loan Đầu 1

Hình 9: Thế Thủy tinh thành: nếu được dòng nước này (xem hình) từ phía Tây chảy đến thì tài lộc, quan chức đều được phát.
Hình 10: Từ phía trước nhà, có dòng nước như trong hình sẽ phát quan.

Tướng pháp ngôi nhà theo quan niệm của phong thủy Loan Đầu 1

Hình 11: Nhị Hỏa khắc thành: trong nhà sầu bi không dứt lại thêm hỏa tai.

Hình 12: Long xà thôn tỉnh: thế nước hay giao lộ ở trưóc nhà, rồi chạy đi gọi là vô tình (xem hình), người trong nhà ngày càng ít (đi làm ăn xa, định cư xa).

Tướng pháp ngôi nhà theo quan niệm của phong thủy Loan Đầu 1

Hình 13: Giao lưu Thủy: ở một góc nhà có dòng nước hay đường lộ giao nhau (như trong hình): con cháu nghèo hèn.
Hình 14: Ở trước nhà có con đường chữ thập: mỗi năm đều có chuyện thị phi kiện tụng, không an toàn.

Tướng pháp ngôi nhà theo quan niệm của phong thủy Loan Đầu 1

Hình 15: Văn tinh Thủy: nước trong sáng đẹp, sẽ có tài văn chưong cái thế, đỗ đạt thành danh.
Hình 16: Kim tinh hung Thủy: dòng nước hay đưòng lộ, hình cong hưóng ra ngoài: nhà và đất đều tiêu bại.

Tướng pháp ngôi nhà theo quan niệm của phong thủy Loan Đầu 1

…………………….