Xác định tọa độ huớng nhà

phong thủy học chú trọng nhất tọa và hướng, vì đó là căn cứ chủ yếu để xét đoán lành dữ, thịnh suy. Nhưng tiếc rằng ngưòi ta thường hay nhầm lẫn không rõ, cảm thấy không hiểu gì cả. Vì thế cần phân biệt giữa tọa và hướng và sự quan trọng của nó.
Vói phong thủy học, bất luận là phần mộ, một căn nhà, hay một ngưòi ngồi trên ghế đều có sự phân biệt về tọa và hướng:
Phía sau lưng của mộ hoặc nhà và ghế là ” tọa”, còn phía trước tức là “hướng”.
Để có thể nhận thức cụ thể rõ ràng, bây giờ lấy một căn nhà truyền thống làm ví dụ thuyết minh, xin lưu ý, tọa hướng của ngôi nhà là một đường thẳng, cho nên nếu tọa Bắc thì nhất định là hưóng Nam, còn tọa Đông nhất định là hướng Tây.
Rất nhiều người cảm thấy lẫn lộn, chủ yếu là vì lấy cửa sổ chia tọa hướng, cửa sổ hướng Nam tưởng là nhà hưóng Nam, cửa sổ hướng Tây
tưởng là nhà hướng Tây mà không biết rằng phải lấy cửa chính làm chuẩn để chia toàn hưóng.
Xem một ngôi nhà, toàn bộ cửa sổ hướng Đông nhưng vì thế mà nói rằng đó là nhà tọa Tây hướng Đông, thực ra đó là nhà tọa Bắc hướng Nam mới đúng.
Tại sao lại không lấy cửa sổ để quyết định tọa hướng? Có hai nguyên nhân:
+ Một là vì dẫn khí vào nhà chủ yếu là đưòng thông từ cửa vào không phải là cửa sổ.
+ Hai là vì cửa sổ rất nhiều, hướng nào cũng có nên rất khó làm chuẩn, còn cửa chính thì chỉ có một cái, tuyệt đối không thể lẫn được, nên có thể lấy cửa sổ để làm định tọa hưóng của nhà là sai.
Nói tóm lại, phong thủy học chú trọng nhất tọa hướng, vì đó là căn cứ xét đoán vận lành dữ của gia trạch, một gian nhà nếu như tọa lành, hướng lành, thì tức là đại lành đại lọi!
Có thể nói rằng tọa là căn cơ, tọa ở phương cát lợi lành, càng lành, tọa ở phương vị dữ, càng dữ, còn hướng có thể điều chỉnh, nếu ở vào phương vị hướng không tốt muốn thay đổi cũng không khó.
Nếu quan sát 4 ngưòi đều ngồi ở hướng Đông của nhà, nhung ngoảnh mặt về các hướng khác nhau, sẽ dẫn đến hướng về các hưóng khác nhau; ví dụ: A là hướng Đông Nam, B là hưóng Đông, c là hướng Tây, D là hướng Bắc,…
Tọa có thể nói là một cái tọa độ, không thể thay đổi tuỳ tiện, cho nên nhiều lần sửa chữa phong thủy, thường là sửa hướng không sửa tọa, như vậy có thể tránh động lớn đến công trình, nếu muốn “Ngồi tại vưọng vị” để tăng tài khí, gia tiên, tài vị, vậy thì nên bắt đầu từ đâu? Vì “Hiện khi tính” mỗi năm phương vị bay đến không giống nhau, cho nên nếu muốn “Tìm vượng nhà ngồi” thường phải mỗi năm thay đổi một lần.