Ý nghĩa đại diện phương vị hung (xấu)

* Ý nghĩa đại diện phương vị hung (xấu)
– Tuyệt Mệnh (đại hung): Bệnh tật, chết yểu, lo lắng, suy nghĩ, tâm phiền muộn u uất.
– Ngũ Quỷ (đại hung): Kiện tụng mất trộm mất cắp tài lộc thui chột.
– Họa Hại (thứ hung): Tranh cãi, thị phi, bệnh tật, đau đón hao tài của mất tự túi.
– Lục Sát: giáng chức, thất bại, phán đoán sai lầm.
* Cách tìm phương vị tốt
Người mệnh Đông tứ (Khảm, Ly, Chấn, Tốn): Phía Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.
Ngưòi mệnh Tây tứ (Càn, Khôn, Cấn, Đoài): Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây.
Các phưong vị tốt xấu ứng vói từng quẻ mệnh.
* Tìm hướng nhà phù họp
Đối vói người mệnh Đông tứ họp vói 4 loại nhà như sau:

 Ý nghĩa đại diện phương vị hung (xấu) 1phong thủy (45).jpg” alt=”” width=”488″ height=”225″ />

 Ý nghĩa đại diện phương vị hung (xấu) 1

Lành dữ tướng đất, tướng nhà
Nếu người nào đó có bộ mặt, tướng tay đều thuộc tướng nghèo, nhưng họ lại không bị tai nạn, vô bệnh tật, tài phú không ngừng. Đó là vì sao?
Nói rõ ra không có gì lạ cả, chỉ là vì nhà anh ta lành, cũng có nghĩa là tướng nhà và tưóng đất của anh ta đều là tưóng lành.
Lành dữ của tướng nhà và tướng đất có ảnh hưởng rất lớn, một người ở lâu dài trong nhà phúc âm, vận đen đều vượt được cả. Ngược lại, một người trước nay gặp việc gì cũng thuận lọi, nếu ở nhà tướng dữ, vận phúc của anh ta sẽ chuyển sang yếu mỏng.
Cho nên tướng nhà và tưóng đất có quan hệ đến thịnh suy của vận mệnh một con người.
Người xưa có câu rằng: “Gần đen thì đen, gần đỏ thì đỏ”, đem miếng vải trắng đặt vào chậu thuốc nhuộm đỏ, lập tức miếng vải biến thành vải đỏ. Quan hệ giữa người và nhà ở củng như vậy, nếu bạn không cẩn thận ở vào hoàn cảnh không tốt, lâu dần chịu ảnh hưỏng của hoàn cảnh mà không tự biết, tóm lại không thể có đất tự bốc, chọn nhà ở không thể không cẩn thận.
Muốn tìm hiểu về dưong trạch (tướng nhà) phải hiểu về phưong vị hoàn cảnh 4 bên, phưong vị 4 bên của ngôi nhà.
4 phưong Đông, Tây, Nam, Bắc, các thầy phong thủy gọi là:
– Phưong Đông gọi là: “Rồng xanh” – đại diện cho nước chảy.
– Phưong Nam gọi là: “Chu tước” đại diện cho cánh đồng dưong khí xung mãn.
– Phưong Tây gọi là: “Bạch hổ” đại diện cho hộ vệ giao thông.
– Phương Bắc gọi là: “Huyền vũ ” đại diện cho sự canh giữ của núi.
Luận về 4 phưong lớn Đông, Tây, Nam, Bắc thì:
– Phưong Đông phải nước chảy sạch, triệt để.
– Phương Nam cần phải có tầm nhìn rộng.
– Phương Tây phải có đường giao thông.
– Phưong Bắc phải có núi bất động. Vì thế hưóng Bắc của ngôi nhà, nếu có đỉnh núi, có thể đem lại dinh dưõng của đại tự nhiên, có thể nuôi dưỡng đại khí xuất hiện.
“Khí lành khó gặp mà dễ tan, khí dữ dễ triệu mà khó tránh”, phong thủy đã cảnh giới như vậy.
Chúng ta cần phải cẩn thận chọn tốt hướng nhà, muốn có nhà lành, trước hết phải có tướng đất lành, thích ứng nguyên lý đại khí, bởi vì một hoàn cảnh có tốt, có ảnh hưởng rất lón đến tính linh, tuổi thọ, trí tuệ của mỗi con người.
Chọn chỗ tốt ở còn phải xét đến tính an toàn của ngôi nhà, địa thế phụ cận, luồng ánh sáng, luồng khí không khí, tính dễ chịu… của nhà mình.
Hiểu biết tầm quan trọng của nhà ở, cũng phải biết sự quan trọng của mồ mả. Noi ở là của người sống ở, còn mồ mả là noi an nghỉ của tổ tiên. Thầy phong thủy chỉ ra rằng: Đất đai phần mộ lành mà chỗ ở dữ, cơm cháo của con cháu cũng không đủ, cho thấy rằng chỗ ở là phải cẩn thận nhất.
Giữ được núi xanh ở lại, không sợ không có củi đun, chỉ cần tự mình cố gắng, chọn lựa cẩn thận noi ở, không có sự hỗ trợ của tiền nhân, cũng có thể làm nên sự nghiệp lớn.
Theo thuyết Ngũ thực ngũ hư:
Nếu có một ngôi nhà xây dựng trên một mảnh đất hình tam giác, thường là không lành, còn gọi là “Nhà quỷ”. Rằng xây dựng trên đất hình tam giác là rất không lành.
Nhà ở liên quan mật thiết đến đòi sống hàng ngày, điều kiện thứ nhất cần cho nhà ở là phải được dễ chịu; ở dễ chịu không thể tách ròi hoàn cảnh.
Thời cổ đại, các bậc đế vưong xây dựng kinh đô đều phải chọn đất: “Đĩa rồng Hổ cái”, đó không chỉ là phòng thủ chiến tranh, mà còn vì thịnh vưọng của vận vua, vì họ hiểu hoàn cảnh địa lý ảnh hưởng trực tiếp đến loài người.
Nếu phối họp hoàn cảnh họp lý, chổ ở và hoàn cảnh họp lý, cung thất của Hoàng đế đạt “Ngũ thực” thì tất nhiên sẽ ngày càng phú quý.
Nếu phối họp hoàn cảnh không tốt, chổ ở và hoàn cảnh không hiệp đồng nhất trí vói nhau, cung thất của Hoàng đế đạt “Ngũ hư”. Nhà ngũ hư tất nhiên sẽ ngày càng nghèo đói.